ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หินย่อยและหินใหญ่ รวม 6 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6622
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/02/2555
 • หมดเขต    03/02/2555
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294