ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกน้ำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ จ้างเหมาปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-0050 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2555
 • หมดเขต    08/02/2555
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294