ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง และครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตอน เครื่องยนต์ 2500 ซีซี จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/02/2555
 • หมดเขต    29/02/2555
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294