ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    17/02/2555
 • อ่าน   344
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294