ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์
 •     สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้สนใจเสนอราคาซื้อรถยนต์ราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้
 • หน่วยงาน    สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    24/02/2555
 • อ่าน   530
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294