ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง โดยวิธีฉาบผิวทางแบบ Para Seal Type III ทางหลวงหมายเลข 1015 (ต่อเขตแขวงฯลำพูน) - สันป่าตอง จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นเอกสารประกวดราคาได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    16/02/2555
 • อ่าน   386
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294