ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงฯ
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสามแยกฮอด - สะพานห้วยบง ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    10/02/2555
 • อ่าน   367
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294