ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างจัดทำรางระบายน้ำ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจ้างจัดทำรางระบายน้ำด้านหลังโรงพยาบาลสัตว์เล็กและหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    22/02/2555
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294