ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอพักนักศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอพักนักศึกษา 5 อาคาร เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    08/02/2555
 • อ่าน   352
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294