ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 66 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2440 ต่อ 117
 • หน่วยงาน    สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    16/02/2555
 • อ่าน   476
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294