ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-5569 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    13/02/2555
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294