ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ห้องพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาัพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0484 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    09/02/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294