ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วันที่ประกาศ   07/07/2550
 • หมดเขต    12/07/2550
 • อ่าน   825
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294