ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสนามกีฬากลางต.ขี้เหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2432
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/02/2555
 • หมดเขต    24/02/2555
 • อ่าน   367
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294