ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศุกยภาพผู้นำชุมชน
 •     เทศบาลำตบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศุกยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มต่างฟ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2555 จำนวนไม่น้อยกว่า 170 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลำตบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   //
 • หมดเขต    //
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294