ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเส้นทางผิวจราจรคสล.
 •     สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบััญชาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย ต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อเส้นทางผิวจราจรคสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบััญชาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย ต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9695 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบััญชาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย ต.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2555
 • หมดเขต    20/02/2555
 • อ่าน   413
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294