ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
 •     องค์การบริหารส้่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ องค์การบริหารส้่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส้่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2555
 • หมดเขต    27/02/2555
 • อ่าน   381
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294