ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไผ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไผ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ การคลัง อบต.สบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-6704 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2555
 • หมดเขต    28/02/2555
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294