ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขนขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาขนขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 130,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/02/2555
 • หมดเขต    22/02/2555
 • อ่าน   411
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294