ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุและเครื่องแต่งกายนักเรียน
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุและเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 19 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421 ต่อ 115 หรือ www.nongpakhrang.go.th
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/02/2555
 • หมดเขต    05/03/2555
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294