ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 9 หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กองคลัง (ชั้น 1) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    12/03/2555
 • อ่าน   342
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294