ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
 •     วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 สำหรับใช้ในราชการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    06/03/2555
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294