ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาทำงานฉาบผิวลาดยาง
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานฉาบผิวลาดยางเดิมโดยวิธี Para Slurry Seal Type II ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนสะพานห้วยเตย - ต่อทาง อบต.สันทราย จำนวน 3 รายการ ผู้่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    06/03/2555
 • อ่าน   341
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294