ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ โดยการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ (พัสดุ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) โทร.053-234476 ต่อ 127 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    13/03/2555
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294