ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุกายอุปกรณ์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุกายอุปกรณ์ รายการที่ช่วยฝึกเดินชนิดสี่ขา (WALKER) จำนวน 960 อัน โดยวิธีสอบราคาด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    05/03/2555
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294