ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 394 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    08/03/2555
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294