ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเสื้อสำหรับนักศึกษาใหม่
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อเสื้อสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    06/03/2555
 • อ่าน   384
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294