ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดสระน้ำ
 •     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 550 บ่อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารประกวดราคาได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    02/03/2555
 • อ่าน   422
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294