ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารนักเรียนพักนอน
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารนักเรียนพักนอน อุปกรณ์เครื่องนอน และอุปกรณ์เครื่องครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 39 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    02/03/2555
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294