ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวท่อน้ำเสีย
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียห้องน้ำ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2555
 • หมดเขต    21/03/2555
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294