ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานวางท่อ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ถนนสหกรณ์นิคม ตั้งแ่ต่ถนนทุ่งป่าเก็ด ถึงถนนทุ่งหมื่นน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ การประปาส่วนภูมิภรคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ี 12 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
 • วันที่ประกาศ   05/03/2555
 • หมดเขต    12/03/2555
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294