ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - สะพานแม่ขาน จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   05/03/2555
 • หมดเขต    09/03/2555
 • อ่าน   409
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294