ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างทำการ บูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 •     แขวงการทางลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างทำการ บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยขบวนการ Pavement In-Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 106 ตอนต่อเขตเทศบาลลำพูนควบคุม - กม.170+093 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/03/2555
 • หมดเขต    09/03/2555
 • อ่าน   375
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294