ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
 •     ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนคลัง งานพัสดุ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1949
 • หน่วยงาน    ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2555
 • หมดเขต    12/03/2555
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294