ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 5 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 5 รายการ สำหรับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1048 ต่อ 216
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2555
 • หมดเขต    12/03/2555
 • อ่าน   310
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294