ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การใช้งานซอฟแวร์ไมโครซอฟในระดับองค์กร
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การใช้งานซอฟแวร์ไมโครซอฟในระดับองค์กร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
 • วันที่ประกาศ   08/03/2555
 • หมดเขต    12/02/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294