ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที หน่วยงานพัสดุ งานการเงินการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2555
 • หมดเขต    14/03/2555
 • อ่าน   310
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294