ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ การเงินและพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2211
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2555
 • หมดเขต    09/03/2555
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294