ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักสวัสดิกรและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5361-1300
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   09/03/2555
 • หมดเขต    16/03/2555
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294