ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ , ชุดเครื่องมือรักษารากฟัน, เครื่องฉายแสง, เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อ ผู้สนใจติดตต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0141
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2555
 • หมดเขต    19/03/2555
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294