ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รร.ช่องฟ้า-ซินเซิง
 •     การประปาส่วนภูมิภาคชั้นพิเศษ สาขาเชียงใหม่ ประกวดราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รร.ช่องฟ้า-ซินเซิง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคชั้นพิเศษ สาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคชั้นพิเศษ สาขาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2555
 • หมดเขต    21/03/2555
 • อ่าน   409
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294