ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครผู้เสนอราคาขายครุภัณฑ์จำนวน 21 รายการ
 •     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้เสนอราคาขายครุภัณฑ์จำนวน 21 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3218
 • หน่วยงาน    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2555
 • หมดเขต    25/03/2555
 • อ่าน   413
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294