ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลตำบลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2555
 • หมดเขต    03/04/2555
 • อ่าน   344
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294