ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 26 รายการ
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 26 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 หรืือสอบถามได้ที่ 0-5335-5270 ต่อ 125
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2555
 • หมดเขต    02/04/2555
 • อ่าน   452
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294