ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขนและละคร
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขนและละคร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03D2%B9
 • หมดเขต    //
 • อ่าน   311
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294