ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุ รวม 42 รายการ
 •     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุ รวม 42 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0040 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2555
 • หมดเขต    17/04/2555
 • อ่าน   441
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294