ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรผิวทาง ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 อ.เมือง เชียงให ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2555หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-8829
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 อ.เมือง เชียงให
 • วันที่ประกาศ   03/04/2555
 • หมดเขต    18/04/2555
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294