ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3612 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/04/2555
 • หมดเขต    18/04/2555
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294