ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่่อร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่่อร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-1561 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2555
 • หมดเขต    27/04/2555
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294