ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประำกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต.สุเทพ เชียงใหม่ ประำกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4196
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต.สุเทพ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2555
 • หมดเขต    04/04/2555
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294